Contacto

COM ARRIBAR EN TRANSPORT PÚBLIC

Metro: Universitat (L1 i L2)

FGC y RENFE: Catalunya i Passeig de Gràcia

Autobusos: Línees 24, 41, 52, 54, 55, 62, 63, 66, 67, 68, 91, H16 y V13.

COM ARRIBAR EN TRANSPORT PRIVAT

Disposa de places d’aparcament al mateix edifici.

Des de carrers confluents com la Gran Via, Balmes, Diputació…

Esperamos tu consulta

Consentiment

Al enviar aquesta consulta acceptes les nostres polítiques i condicions.  Així com també la següent política de tractament de dades: <<De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 2016/679 i la Llei Orgànica t’informem que les dades pasaràn a formar part d’un fitxer responsabilitat d’HYMSA Universo SLU amb la finalitat de gestionar la relació.  L’usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a la Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit de dades mitjançant l’e-mail info@aticbarcelona.com o en el domicili social lloc a C/Diputació 211 de Barcelona.  Donarem resposta a qualsevol petició>>

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra companyia, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Portal.

Aquests drets estan registrats en el Registre de la Propietat Intel·lectual.

Propietat Industrial, protecció de l’Domini

Les marques estàn degudament registrades com a marques nacionals, pel que el domini està protegit davant de qualsevol intenció maliciosa del mateix.

Exclusió de Responsabilitat

HYMSA UNIVERS, S.L.U declina qualsevol tipus de responsabilitat per l’ús maliciós que pogués fer-se per part d’un tercer a l’connectar-se vostè a la nostra web.

Així mateix, no es responsabilitza el dany que es pogués derivar per un incorrecte ús d’aquesta web o a algun dels portals que apareguin com hipervincles al nostre web.

Respecte els links o hiperenllaços declinem tota responsabilitat per aquells que remetin a la nostra pàgina web i en el cas d’aquells que apareguin a la nostra pàgina la connexió ho faran a títol informatiu.

Llei aplicable i Jurisdicció

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona.

¿Hola puedo ayudarte?